نشر دریافت > بيست سوالی
مشاوره

رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها


مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند!   (۱۷ آبان ۹۶) مصاحبه با دکتر آنیتا اخوان ↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑  . (۲۰دی۹۵) مصاحبه با آقای رضا گلدوست ↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑  . (۱۸دی۹۵) مصاحبه با آقای پویان جعفری مقدم ↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑  . (۱۸دی۹۵) مصاحبه با دکتر اردوان بهرامی ↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑  . (پاییز۹۵) مصاحبه با دکتر الهه اسدی ↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑  .. به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند! اشتراک گذاری

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه‌ی ۶۵۶ منطقه۲ و ۱۵۴۰ کشوری تجربی: سید حسینعلی محمدی


.   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۶   نام:  سید حسینعلی نام خانوادگی: محمدی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی  ۱۵۴۰ کشوری رتبه‌ی  ۶۵۶  منطقه‌ی  ۲ رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه:  منتظر پاسخ انتخاب رشته هستم رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: تجربی رشته‌ی دیپلم:  تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست می‌دانید؟ پاسخ:  من سال چهارم رو حضوری گذروندم.   اوایل توی فکر این بودم که سال چهارم رو غیر...

ادامه مطلب
مشاوره

مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و ۲۴۵۲و ۱۴۲۰ کشوری تجربی و زبان: ترانه معصومی


مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و ۲۴۵۲و ۱۴۲۰ کشوری تجربی و زبان: ترانه معصومی (درصد ادبیات:۹۴) دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۶     نام:  ترانه نام خانوادگی: معصومی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۲۴۵۲   کشوری تجربی و  ۱۴۲۰ زبان رتبه‌ی  ۷۶۰ منطقه‌ی  ۱  تجربی و ۶۶۷ زبان   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه:  پزشکی احتمالاً علوم پزشکی البرز رشته‌ی پیش‌دانشگاهی:  تجربی رشته‌ی دیپلم:  تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , , , , , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ و ۷۵۷ و ۶۹۴ کشوری۹۶ تجربی و زبان: ترنم معصومی


بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ و ۷۵۷ و ۶۹۴ کشوری۹۶ تجربی و زبان: ترنم معصومی دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۶     نام:  ترنم نام خانوادگی:  معصومی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۷۵۷  کشوری تجربی و ۶۹۴ زبان رتبه‌ی  ۲۴۳ منطقه‌ی  یک تجربی و ۳۳۷ زبان   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: … رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: تجربی رشته‌ی دیپلم: تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , , , , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه‌۴۷۸ و ۳۲ منطقه و ۳۵۰۸ و ۴۰۱ کشوری تجربی و زبان۹۶: محمدامین روناس


بیست‌سؤالی: مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۶ مصاحبه با رتبه‌۴۷۸ و ۳۲ منطقه و ۳۵۰۸ و ۴۰۱ کشوری تجربی و زبان۹۶: محمدامین روناس دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑   .   نام: محمد امین نام خانوادگی: روناس کلور رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی  ۳۵۰۸  کشوری تجربی و ۴۰۱ زبان رتبه‌ی  ۴۵۱ منطقه‌ی ۳ تجربی و ۳۲ زبان   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه:  … رشته‌ی پیش‌دانشگاهی:  تجربی رشته‌ی دیپلم:  تجربی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , , , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه ۴۶منطقه۲ و ۹۹کشوری کنکور تجربی۹۵: مهدی حضرتقلی


دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۵     نام: مهدی نام خانوادگی: حضرتقلی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۹۹ کشوری رتبه‌ی ۴۶ منطقه‌ی ۲   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: پزشکی دانشگاه تهران رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: تجربی رشته‌ی دیپلم: تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست می‌دانید؟ پاسخ:  بله به‌صورت حضوری گذراندم …و اگر برگردم به اون دوران باز حضوری علاقه دارم این دوره...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , ,
مشاوره
مصاحبه با رتبه‌ی۴۱۹ منطقه۱ و ۱۱۶۵ کشور تجربی۹۵: امیرعلی اسداللهی دهقی

مصاحبه با رتبه‌ی۴۱۹ منطقه۱ و ۱۱۶۵ کشور تجربی۹۵: امیرعلی اسداللهی دهقی


بیست سؤالی: مصاحبه با رتبه‌های برتر: . دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .     مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۵   نام: امیرعلی نام خانوادگی: اسدالهی دهقی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۱۱۲۵ کشوری رتبه‌ی ۴۰۱ منطقه‌ی ۱   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: دندانپزشکی البرز رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: علوم تجربی رشته‌ی دیپلم: علوم تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست می‌دانید؟ پاسخ:  حضوری گذراندم و همین باعث شد که...

ادامه مطلب
مشاوره

مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و ۹۹۳ کشور تجربی۹۵: شیوا کوچک‌خانی


بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و ۹۹۳ کشور تجربی۹۵: شیوا کوچک‌خانی دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۵   نام: شیوا نام خانوادگی: کوچک خانی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۹۹۳ کشوری رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه‌ی ۲   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: پزشکی/علوم پزشکی شهید بهشتی رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: علوم تجربی رشته‌ی دیپلم: علوم تجربی   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست می‌دانید؟ پاسخ: حضوری. بله؛ بودن...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و ۸۴۱ کشور کنکور ریاضی و ۱۵۲منطقه و ۴۴۳ زبان ۱۳۹۵: پارسا اسکندرنژاد


بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و ۸۴۱ کشور کنکور ریاضی و ۱۵۲منطقه و ۴۴۳ زبان ۱۳۹۵: پارسا اسکندرنژاد دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی ریاضی آزمون سراسری ۱۳۹۵   نام: پارسا نام خانوادگی: اسکندرنژاد رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۸۴۱ کشوری رتبه‌ی ۲۵۷ منطقه‌ی ۲   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: مهندسی کامپیوتر – دانشگاه امیرکبیر رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: ریاضی-فیزیک رشته‌ی دیپلم: ریاضی-فیزیک   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست...

ادامه مطلب
برچسب ها: , , , , ,
مشاوره

مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه۱ و ۲۶۴ کشوری تجربی۹۵: شایان اقدامی


بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه و ۲۶۴ کشوری تجربی۹۵: شایان اقدامی دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی آزمون سراسری ۱۳۹۵   نام: شایان نام خانوادگی: اقدامی رتبه‌ی آزمون سراسری: رتبه‌ی ۲۶۴ کشوری  رتبه‌ی ۹۴ منطقه‌ی ۱   رشته‌ی دانشگاهی و دانشگاه: …………………….. رشته‌ی پیش‌دانشگاهی: …………………….. رشته‌ی دیپلم: ……………………..   دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (سال چهارم) را به شکل حضوری گذراندید یا غیرحضوری؟ آیا هنوز هم این تصمیمتان را درست می‌دانید؟ پاسخ:  حضوری، به نظر من غیر حضوری خوندن باعث دور...

ادامه مطلب