نشر دریافت > کلاس ها > حضور در شهرستان ها

photo6046365590085543895

اشتراک گذاری

IMG_20170423_121806

IMG_20170423_121743 

اشتراک گذاری

کلاس‌های همایش:

شهردرسدبیرویژگی(جنسیت)زمان و جای برگزاریجاهای نام‌نویسیلینک نام نویسی اینترنتی (در صورت وجود)

کلاس‌های نکته و تست:

شهردرسدبیرویژگی (جنسیت)زمان برگزاریمحل‌های نام‌نویسیلینک نام‌نویسی اینترنتی (در صورت وجود)
به زودی به‌روز خواهد شد...

آموزش در طول سال:

شهردرسدبیرویژگیO>(جنسیت)O+زمان برگزاریمحل نام‌نویسی و برگزاری
كرجادبيات و زبان فارسيدكتر هامون سبطیدخترانهيكشنبه‌ها ساعت 17 تا 20 (شروع از 18مهر95)آموزشگاه نور كرج (اطلاعات تماس در پايين صفحه)
كرجادبيات و زبان فارسيدكتر هامون سبطیپسرانهآموزشگاه صائب كرج (اطلاعات تماس در پايين صفحه)
كرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیدخترانهآموزشگاه نور
كرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیپسرانهآموزشگاه صائب كرج
كرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلودخترانهآموزشگاه نور
كرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوپسرانهآموزشگاه صائب
كرجشیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه چهارشنبه ها بهارستان
كرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییدخترانهآموزشگاه نور
كرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییپسرانهآموزشگاه صائب
كرجآموزشگاه نور
كرجآموزشگاه نور
كرجآموزشگاه نور
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذریآموزشگاه گلشن‌راز
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذری> پسران و + دخترانآموزشگاه مدرسان تهران 36240358-031
اصفهانفیزیکمهندس امیر میرحسینی آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسیدکتر محمد چلاجور آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسی پایه تا کنکوردکتر محمد چلاجور آموزشگاه پارسایی
اصفهانزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوآموزشگاه قلم سفید
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری پسرانهسه شنبه ها كمال دانش
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه شنبه ها ويكشنبه هاپارسايي

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های شهرهای دیگر:

شهرآموزشگاهویژگیتلفننشانی
كرجنوردخترانه(0263) 2215001-2261319-2261203چهارراه طالقاني- روبروی ایستگاه درختی- کوچه سرو
كرجصائبپسرانه(0263) 2704222
كرجبهارستاندخترانه(0263) 2230077خیابان بهار- نرسیده به پارک شرافت- جنب ستاد فرمان امام - آموزشگاه بهارستان info@tasnimrahmat.ir
کرجکنکور هنر آفرینش(026) 33553400
اصفهانگلشن‌راز 33624674-031 و 33624451-031
اصفهانقلم سفیدپسرانه 36292303-031 دخترانه 36634131-031
اصفهانمدرسان تهران 36240358-031
اصفهان آموزشگاه پارسایی 36643880-031
اصفهانآموزشگاه کمال دانش031-36205959
شیرازآموزشگاه کنکور زند09171113464 . 07132261353
اراک آموزشگاه ضحی 32228290
اهواز آموزشگاه اندیشه ۳۹۲۰۵۷۹-۰۶۱۱
اهواز آموزشگاه ایران زمین06133382525 کیانپارس خ 2 غربی پ 88
کرمانآموزشگاه مطهری ۲۴۳۸۷۰۸-۰۳۴۱
زاهدان آموزشگاه بهار دانش 05412448425
اشتراک گذاری