نشر دریافت > کلاس ها

دور جدید کلاس‌های آرایه‌های ادبی، دستور و دانش‌های زبانی دهم و یازدهم دکتر سبطی

ویژه‌ی دختران

از ۲۴ مهرماه آغاز می شود

از ساعت ۱۸:۴۵ تا ۲۱:۱۵

در آموزشگاه کنکور هدف

۸۸۸۷۳۲۵۲ – ۸۸۷۷۹۹۶۲

http://konkoorehadaf.ir/

.
برنامه‌ی کلاس‌های سالیانه‌ی کنکور هدف
ویژه پسران:

پایه ‌تا کنکور / درس: ادبیات و زبان فارسی / استاد: دکتر سبطی / زمان: سه‌شنبه / ساعت: ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۱۵ / شروع کلاس: ۱۱ مهر.
ویژه دختران:
.
پایه ‌دهم و یازدهم / درس: دانش‌های زبانی و ادبی / استاد: دکتر سبطی /  زمان: دو‌شنبه / ساعت: ۱۸:۴۵ تا ۲۱:۱۵ .
شروع کلاس: از ۲۴ مهر

ویژه دختران:
پایه ‌تا کنکور / درس: ادبیات و زبان فارسی / استاد: دکتر سبطی / زمان: دو‌شنبه / ساعت: ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۱۵  /  شروع کلاس: از ۱۰ مهر
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت کنکور هدف مراجعه کنید
www.konkoorehadaf.ir
.

 

کلاس‌های کرج استادان نشر دریافت را در ادامه‌ی صفحه دنبال کنید!

(توجه: برای اطلاع از تشکیل یا عدم تشکیل و آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتماً با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها که در پایان صفحه آمده، تماس بگیرید!)

 تهران:

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!) .

 

درسدبیرویژگی (جنسیت)زمان برگزاریمحل نام‌نویسی و برگزاری
زبان و ادبیات فارسیدکتر هامون سبطی پسرانسه‌شنبه‌ها / دوشنبه ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۱۵ (آغاز از مهر)آموزشگاه هدف پسرانبه‌روزرسانی خرداد۹۶
زبان و ادبیات فارسیدکتر هامون سبطیدخترانشروع: مهر / سه‌شنبه‌ها ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۱۵ عصرآموزشگاه هدف دخترانبه‌روزرسانی خرداد۹۶
زبان و ادبیات فارسیدکتر هامون سبطیدختراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه دخترانه مهرانهبه‌روزرسانی تیر۹۶
آرایه های ادبی، دستور و دانش های زبانی / مقطع دهم و یازدهمدکتر هامون سبطیدوشنیه ها / ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۱۵آموزشگاه هدفبه‌روزرسانی تیر۹۶
زبان انگلیسیدکتر شهاب اناریاطلاعات تماس در پایین صفحهبرای کنکور۹۵ کلاس ثابت ندارند (رجوع به همایش‌ها)
عربیدکتر پیمان بوذری+ دختراناطلاعات تماس در پایین صفحه آموزشگاه دخترانه پرستو
عربیآقای امیر هورفر+ دختران و > پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف / آموزشگاه دخترانه هدف / آموزشگاه دخترانه پرستو
دیفرانسیلمهندس مهرداد عباسپور> پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف
ریاضیات گسسته و هندسهاستاد عزت الله مشفق+ دختران و > پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه راه اندیشه (دختران و پسران) / آموزشگاه پسرانه هدف
ریاضیات گسسته / هندسه پایه و تحلیلیمهندس علیرضا شریف‌خطیبی> پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف
فیزیکمهندس امیر میرحسینی+ دختران و > پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف / آموزشگاه دخترانه هدف
فیزیکاستاد محمودرضا ذهبیدختراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه دخترانه پرستو / آموزشگاه دخترانه هدف
شیمیدکتر رضا باباییدخترانه اطلاعات تماس در پایین صفحه/ آموزشگاه دخترانه پرستو / آموزشگاه دخترانه مهرانهبه‌روزرسانی تیر۹۶
شیمیاستاد محمدرضا مصلایی+ دختران و > پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف / / آموزشگاه دخترانه هدف
ریاضیات تجربیمهندس افشین ملاّک پور+ دختران اطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه دخترانه هدف / آموزشگاه دخترانه پرستو
ریاضیات تجربیدکتر سینا یادگاری+ دختران اطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه دخترانه مهرانهبه‌روزرسانی تیر۹۶
زیست شناسیدکتر علی‌محمد عمارلو+ دختران و > پسراناطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه پسرانه هدف / آموزشگاه دخترانه هدف / آموزشگاه دخترانه مهرانهبه‌روزرسانی تیر۹۶
زمین‌شناسیدکتر محمد چلاجوراطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه دخترانه پرستو
زیست شناسی دهم و یازدهمدکتر علی‌محمد عمارلودهم و یازدهم (پنجشنبه) یازدهم (یکشنبه) یازدهم (سه‌شنبه)اطلاعات تماس در پایین صفحهآموزشگاه هدف
درک عمومی هنراحمد رستمعلیاطلاعات تماس در پایین صفحهآموشگاه‌های میدیا و هنرهای زیبا

 

 

 

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!) .   20140531_161801

.

شهرهای دیگر:

 

کلاس‌های طول سال استادان نشر دریافت در شهرهای دیگر کشور

 توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌های داده شده تماس بگیرید!

شهردرسدبیرویژگیO>(جنسیت)O+زمان برگزاریمحل نام‌نویسی و برگزاری
کرجادبیات و زبان فارسیدکتر هامون سبطیدخترانهیکشنبه‌ها ساعت ۱۷ تا ۲۰ (شروع از ۱۸مهر۹۵)آموزشگاه نور کرج (اطلاعات تماس در پایین صفحه)
کرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیدخترانهآموزشگاه نور
کرجدین و زندگیاستاد وحیده کاغذیپسرانهآموزشگاه صائب کرج
کرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلودخترانهآموزشگاه نور
کرجزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوپسرانهآموزشگاه صائب
کرجشیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه چهارشنبه ها بهارستان
کرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییدخترانهآموزشگاه نور
کرجشیمیاستاد محمدرضا مصلاییپسرانهآموزشگاه صائب
کرجآموزشگاه نور
کرجآموزشگاه نور
کرجآموزشگاه نور
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذری+ دخترانآموزشگاه دخترانه گلستان ۳۳۵۵۱۲۲۰۷- ۳۶۶۲۸۲۴۱ (به‌روزرسانی خرداد۹۶)
اصفهانعربیدکتر پیمان بوذری> پسرانآموزشگاه مدرسان تهران ۳۶۶۲۵۷۹۶-۳۶۶۱۰۴۷۲
اصفهانفیزیکمهندس امیر میرحسینی آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسیدکتر محمد چلاجور آموزشگاه گلشن راز
اصفهانزیست شناسی پایه تا کنکوردکتر محمد چلاجور آموزشگاه پارسایی
اصفهانزیست‌شناسیدکتر علی‌محمد عمارلوآموزشگاه قلم سفید
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری پسرانهسه شنبه ها کمال دانش
اصفهان شیمیمهندس علیرضا علمداری دخترانه شنبه ها ویکشنبه هاپارسایی

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!)

 

.

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های تهران:

آموزشگاهویژگیتلفننشانی
آموزشگاهویژگیتلفننشانی
مهرانهدخترانه۸۸۶۷۰۷۴۶-۷خ جردن، بلوار آرش،پلاک۳۶
کنکور هدفدفتر مشاوره و ثبت نام۸۸۷۷۹۹۶۲ - ۸۸۸۷۳۲۵۲- ۸۸۷۷۳۹۹۴ - ۲۲۲۵۲۱۱۲ - ۲۲۲۲۷۶۳۷ میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به اتوبان کردستان، ساختمان آینه ونک،طبقه اول- واحد۱۰۴
کنکور هدف+ دخترانه۸۸۷۷۳۹۹۴- ۸۸۸۷۳۲۵۲ - ۸۸۷۷۹۹۶۲ -خیابان ولی عصر، پایین تر از میدان ونک، جنب ساختمان خورشید،پلاک ۲۵۳۴
کنکور هدف> پسرانه ۲۲۲۲۷۶۳۷ - ۲۲۲۵۲۱۱۲میرداماد ، نرسیده به میدان مادر (محسنی)، بین خیابان‌های شنگرف و حصاری، پلاک ۱۴۲
کنکور پرستو+ دخترانه۲۶۴۰۸۷۴۵ تا ۸ ۰۲۱۲۲۲۵۷۶۰۸ - ۰۲۱۲۲۲۷۹۸۱۰میرداماد ، نبش شریعتی ، جنب داروخانه میرداماد ، پلاک ۲ ، طبقه دوم
ماهان (تجریش)(۰۲۱۲۲۹۲۳۰۱۰)تجریش
ماهان (انقلاب)۱-۶۶۴۲۴۴۸۰ و ۶۶۴۲۶۱۴۹ انقلاب
راه اندیشه > پسرانه و + دخترانه۸۸۲۷۵۳۵۱ پل گیشا
کنکور هنر میدیا۶۶۹۳۹۵۱۴ - ۶۶۹۳۱۱۵۹میدان توحید ، ابتدای ستارخان ، نبش کوثر اول ، پلاک چهار ، طبقه سوم
هنرهای زیبا۸۸۲۱۱۶۷۶

.

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های شهرهای دیگر:

شهرآموزشگاهویژگیتلفننشانی
کرجنوردخترانه(۰۲۶۳) ۲۲۱۵۰۰۱-۲۲۶۱۳۱۹-۲۲۶۱۲۰۳چهارراه طالقانی- روبروی ایستگاه درختی- کوچه سرو
کرجصائبپسرانه(۰۲۶۳) ۲۷۰۴۲۲۲
کرجبهارستاندخترانه(۰۲۶۳) ۲۲۳۰۰۷۷خیابان بهار- نرسیده به پارک شرافت- جنب ستاد فرمان امام - آموزشگاه بهارستان info@tasnimrahmat.ir
کرجکنکور هنر آفرینش(۰۲۶) ۳۳۵۵۳۴۰۰
اصفهانگلشن‌راز ۳۳۶۲۴۶۷۴-۰۳۱ و ۳۳۶۲۴۴۵۱-۰۳۱
اصفهانقلم سفیدپسرانه ۳۶۲۹۲۳۰۳-۰۳۱ دخترانه ۳۶۶۳۴۱۳۱-۰۳۱
اصفهانمدرسان تهران پسرانه-۰۳۱ ۳۶۶۲۵۷۹۶ ۳۶۶۱۰۴۷۲ خ آپادانا اوّل، روبروی گل خوشه
اصفهانگلستاندخترانه۰۳۱- ۳۶۶۱۳۳۰۷ ۳۶۶۲۸۰۴۱خ میر، کنار بیمارستان سپاهان
اصفهان آموزشگاه پارسایی ۳۶۶۴۳۸۸۰-۰۳۱
اصفهانآموزشگاه کمال دانش۰۳۱-۳۶۲۰۵۹۵۹
شیرازآموزشگاه کنکور زند۰۹۱۷۱۱۱۳۴۶۴ . ۰۷۱۳۲۲۶۱۳۵۳
اراک آموزشگاه ضحی ۳۲۲۲۸۲۹۰
اهواز آموزشگاه اندیشه ۳۹۲۰۵۷۹-۰۶۱۱
اهواز آموزشگاه ایران زمین۰۶۱۳۳۳۸۲۵۲۵ کیانپارس خ ۲ غربی پ ۸۸
کرمانآموزشگاه مطهری ۲۴۳۸۷۰۸-۰۳۴۱
زاهدان آموزشگاه بهار دانش ۰۵۴۱۲۴۴۸۴۲۵

.