نمایشگاه‌های استانی کتاب


پس از این در تمامی نمایشگاه‌های استانی کتاب، نماینده‌ی فروش خواهیم داشت!

اما دیدگاه‌هایتان را بجای انتقال به مسئول غرفه که فقط وظیفه‌ی فروش را به عهده دارد، در سایت با ما درمیان بگذارید.

اگر به هر دلیل در نمایشگاهی شرکت نکردیم، کوپن تخفیف و پست سفارشی رایگان را هم‌زمان با نمایشگاه برای آن استان در سایت فعال خواهیم کرد! / این تخفیف فقط شامل کتاب‌های نشر دریافت، یا مشترک با ناشران دیگر می شود؛ / و کتاب‌های ناشران دیگر (برد، فار، مبتکران و …) موجود در فروشگاه اینترنتی را شامل نمی‌شود. / توّجه: در صورت استفاده‌ی غیر استان ، ارسالی صورت نمی‌گیرد! 

.

در نمایشگاه کتاب تهران واقع در شهر آفتاب منتظر دیدار شماییم!

سالن ناشران آموزشی D3 – غرفه‌ی ۴۹

photo5780426472157194392

.

.

.

.


namayeshgah 94 tehran01

اشتراک گذاری