نشر دریافت > بيست سوالی > رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

۲۰ دی ۱۳۹۵

Published by

مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند!

 

 

(۲۰دی۹۵) مصاحبه با آقای رضا گلدوست

Download (PDF, Unknown)

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(۱۸دی۹۵) مصاحبه با آقای پویان جعفری مقدم

Download (PDF, Unknown)

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(۱۸دی۹۵) مصاحبه با دکتر اردوان بهرامی

Download (PDF, Unknown)

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

.

(پاییز۹۵) مصاحبه با دکتر الهه اسدی

Download (PDF, Unknown)

↑↑↑↑↑↑ دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑ 

..

به‌زودی مصاحبه‌های دیگری با پزشکان را در این صفحه خواهید خواند!

دسته بندی شده در :

برچسب ها: , , , , , ,