نشر دریافت > کتاب ها > نظرسنجي > کتاب هاي آموزشي > نظرسنجی کتاب های آموزش

نظرسنجی کتاب های آموزش

۲۷ آبان ۱۳۹۴

Published by

در ابتدا مشخصات فردی خود را وارد نمایید :

 

اطلاعات کتابی که میخواهید درباره آن نظر بدهید را وارد کنید :

 

لطفا نظرتان را در موارد زیر با نمره ی ۰ تا ۲۰ مشخص کنید :

 
 
 
 
 

بررسی امنیتی

دسته بندی شده در : ,